Automatisk taleVarslingAnlæg – systemet der redder liv !

Home/Automatisk taleVarslingAnlæg – systemet der redder liv !

Automatisk talevarslingsanlæg (AVA) eller i det daglige bare talevarsling, hvad er det ?

Talevarsling er den mest effektive alarmeringsmetode der findes, når en bygning skal rømmes hurtigt og effektivt.

Et talevarslingsanlæg er et anlæg, der har til formål at varsle personerne i en bygning om, at de skal flygte til et sikkert sted i bygningen eller til terræn i det fri i tilfælde af brand eller anden katastrofe. Dette er specielt nødvendigt for bygninger, hvor mange personer skal benytte samme flugtvej.

Talevarslingssystemerne har bevist deres effektivitet når man under en kritisk situation skal rømme /evakuere en bygning.

Talevarslingsanlæg kan udover, at varsle også benyttes til baggrundsmusik, annoncering og beskeder. På den måde indgår det som et aktiv i hverdagen for bruger og ejer af bygningen.

SIKKERHEDSKRAV

Sikkerhedskravene til bygninger er stadig stigende, og Danmark har med DBI retningslinje 024 – Maj 2011, 2. udgave indført de skrappeste krav til talevarsling i hele Europa.

Talevarsling skal udføres iht. DBI retningslinje 024 da der i stærkstrømsbekendtgørelsen afs. 805.55 står skrevet ;

Et varslingsanlæg er et anlæg som er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med DBI vejledning 024”.

Kravene til hvilke bygninger/anvendelseskategorier der skal have installeret AVA reguleres af bygningsreglementets eksempelsamling.

Følgende anvendelseskategorier skal have installeret lovpligtig talevarsling efter retningslinje 024;

  1. Anvendelseskategori 1 : Nej,  (men kan forekomme hvis der er lavet en brandteknisk dimensionering)
  2. Anvendelseskategori 2 : Ja
  3. Anvendelseskategori 3 : Ja
  4. Anvendelseskategori 5 : Ja

Alle talevarslingsanlæg skal altså installeres, kontrolleres og serviceres efter DBI retningslinje 024 og som nøje beskriver alle disse forhold.

Se mere om regulativerne mv. hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Ligeledes stilles der skrappe krav til lydniveau og talegenkendelighed og derfor skal et talevarslingssystem dokumenteres med en STI-PA måling.

STI-PA måling udføres af UniPoint med nyt ”State of the art” lydmålingsudstyr som vi også har forhandlingen af.

GODKENDT UDSTYR

Al talevarslingsudstyr skal være testet og godkendt af et akkrediteret prøvningsinstitut iht. EN54.

  1. Højtalere iht. EN54-24
  2. Central udstyr iht. EN54-16
  3. 24V lader og strømforsyning iht. EN54-4

CERTIFICERING

I starten af 2015 træder en ny certificeringsordning i kraft. En certificering som vi kender fra ABA hvor den enkelte virksomhed der vil installere, servicere og vedligeholde AVA anlæg kan lade sig certificeret iht. retningslinjer fra DBI.

PRODUKTER & LØSNINGER

Et talevarslingsanlæg er et lydsystem og er ikke en “standardvare”. Det kan bestå af mindre enkle systemer eller store komplekse og fuldt integrerede systemer der nøje bliver projekteret og specificeret til det enkelte projekt.

Ligeledes må et AVA anlæg ikke forveksles med tonevarslingsanlæg.