Bestil service

Home/Bestil service

Har du et lovpligtigt brandsikringsanlæg installeret i din bygning er det dig som bruger/ejer af anlægget der har ansvar for at systemet altid er i funktionsduelig stand.

Systemerne skal efterses med jævnlige intervaller reguleret i den Danske byggelovgivning og iht. DBI retningslinjerne for de respektive anlæg.

UniPoint kan hjælpe dig som kunde med at servicere disse anlæg så vi i fællesskab sikre, at anlæggene altid lever op til;

1. Gældende krav

2. Til stadighed er funktionsduelige

3. At nedbringe vedligeholdelsesudgifterne

4. Opretholdelse af sikkerhedsniveauet

Så det overordnede formål med disse installationer i tilfælde af en brand eller anden katastrofe opfyldes, nemlig at redde liv.

Du kan vælge bare at have en aftale med os om serviceringen som vi fornyr fra år til år med kort opsigelsesvarsel.

Eller du kan tegne en servicekontrakt for en årrække der, alt efter hvad den skal indeholde, giver dig en række kontante fordele.

Bestil service sikkerhedsbelysning
Bestil service talevarsling (AVA)
Bestil service branddørslukning (ABDL)