Brancheforening

Home/Brancheforening

Forenings formål:

Foreningens formål er at fremme kendskabet til sikkerhedsbelysning på det Danske marked samt at bidrage til den pågående daglige debat omkring krav, lovgivning, installationer, service, eftersyn som er relateret til sikkerhedsbelysning.

Ligeledes at være rådgiver/sparringspartner for lovgivere, rådgivende ingeniører, arkitekter mv.

BPLS vil arbejde for at fremme best practice i forbindelse med projektering og installation af sikkerhedsbelysning og den efterfølgende service/eftersyn.

Foreningen består af virksomheder, der i business to business forhold har deres primær virke inden for salg, rådgivning, projektering, service mv. af sikkerhedsbelysning på det Danske marked.

Foreningen tegnes af bestyrelsen med en formand i spidsen som vælges for 2 år af gangen.

Nuværende formand er Torben Lohse, Ejer og Direktør i UniPoint A/S.