Service

Home/Service

Din tekniske livsforsikring

Den billigste livsforsikring du kan få for dig, dine medarbejdere og udefra kommende brugere af bygningen er altid, at sørge for at de installerede brandtekniske anlæg er i funktionsduelig stand. Dette gøres ved at få efterset og testet disse anlægstyper med fastsatte intervaller og i samarbejde med en pålidelig og kompetent servicepartner.

UniPoints service afdeling har gennem årene oparbejdet en tung teknisk kompetence hvad angår opstart, programmering, eftersyn, fejlretning mv. på nødstrømsanlæg af enhver art.

Vi betragter det, at systemerne altid er i funktionsduelig stand som en ”tekniske livsforsikring” for alle brugerne af bygningen.

Vores Serviceafdeling sætter en ære i at kunne opretholde et højt sikkerhedsniveau gennem eftersyn med fastsatte terminer og teknisk hotline.

Eftersyn af centrale nødstrømsanlæg er altid i samarbejde med bygningens daglige El-installatør.

Service afdelingen kan tilbyde følgende ;

Generelt
1. Teknisk gennemgang af systemer og forslag til optimering/forbedringer.
(kan inkludere gennemgang af log historik, støjmålinger, termografering mv.)

2. ROI beregninger ifm. evt. forslag til opdateringer, forbedringer eller ny investeringer af dine brandtekniske systemer
(ROI står for ”return of investment”, så du får et overblik over din investering og tilbagebetalingstid typisk ifm. at der samtidig energi og levetidsoptimeres)

3. Fjernovervågning og support af centrale nødstrømsanlæg

Sikkerhedsbelysning
4. Opstart af centrale nødstrømsanlæg (inkl. udførlig rapport)
5. Specifik udvidet programmering ifm. idriftsættelse
6. Fejlsøgning og fejlretning på centrale nødstrømsanlæg (inkl. teknisk fejlrapport)
7. Årlig eftersyn af centrale nødstrømsanlæg (inkl. udførlig service rapport)

Talevarsling AVA
8. Opstart af talevarslingsanlæg AVA (inkl. udførlig rapport)
9. Specifik udvidet programmering ifm. idriftsættelse
10. Fejlsøgning og fejlretning på talevarslingsanlæg
11. Årlig eftersyn af talevarslingsanlæg (inkl. udførlig service rapport)
12. STI-PA målinger (med markedets mest sofistikerede udstyr) inkl. målerapport

Branddørslukning ABDL
13. Årlig eftersyn af ABDL systemer