Pressemeddelelse

Home/Nyheder/Pressemeddelelse

Anvendelse af kontakt- / armaturskinner / belysningsskinne- systemer i centralt forsynede sikkerhedsbelysningssystemer

Der har i en periode hersket tvivl om, hvorvidt skinnesystemer må anvendes til fremføring af spænding til armaturer for sikkerhedsbelysning fra et centralanlæg.

På et møde den 10.12.2014 mellem brancheforeningen BPLS (Brancheforeningen af Producenter og Leverandører af Sikkerhedsbelysning) – og ledende medarbejdere samt fagspecialister fra Sikkerhedsstyrelsen – blev det præciseret og fastslået, at Sikkerheds- styrelsen ikke har godkendt disse systemer og at Sikkerhedsstyrelsen ej heller vil eller kan godkende sådanne systemer til brug for fremføring af spænding fra centrale sikker- hedsbelysningsanlæg til armaturer for sikkerhedsbelysning.

Det blev også præciseret at standarden DS/EN 60598-2-22 for et sikkerhedsbelysnings- armatur ikke vil kunne anvendes alene i forbindelse med en evt. vurdering af lovlighe- den / egnetheden af et armaturskinnesystem til dette formål.

Det blev fastslået af Direktør Lizzi Krarup Jakobsen fra Sikkerhedsstyrelsen, at Sikker- hedsstyrelsen ikke har ændret praksis og at lovgivningen i forbindelse med centralt forsy- nede løsninger til sikkerhedsbelysning er uændrede. Det vil sige at

• Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 805 stadig skal følges.

• Sikkerhedsstyrelsens skrivelse af september 2009 stadig er gældende. http://www.sik.dk

• Sikkerhedsstyrelsen har været med i udarbejdelsen af DBI vejledning 34.

Dette betyder, at kontaktskinner og andre belysningsskinnesystemer, skal opfylde de samme brandkrav, som der stilles til funktionssikre kabler, IEC 60331, og at dette skal kunne dokumenteres ved en test udført af et godkendt prøvningsinstitut.

Derved opretholdes de nuværende krav til personsikkerhed og evakueringsmuligheder i de bygninger hvor bygnings- og brandmyndighederne kræver dette.