Det bæredygtige og 100% recirkulerbare sikkehedsbelysningssystem

Det bæredygtige og 100% recirkulerbare sikkehedsbelysningssystem

Aalto Escap er batterifri teknologi, der giver større sikkerhed og en renere fremtid

Byggeriet står for ikke mindre end 40 pct. af den samlede danske CO2-udledning. Over en bygnings totale levetid udgør emissioner fra konstruktion og bygge-materialer 50-75% af dens samlede CO2-belastning. Flere undersøgelser viser, at brug af træ kan halvere udledningen. Et nyt gennemgribende forskningsprojekt på Instituttet BUILD på AAU skal udvikle regnemodellen og dokumentere træbyggeriets miljømæssige potentiale.

For at bidrage til den grønne omstilling, udlede mindre CO2 og i samme åndedrag anvende materialer, der kan recirkuleres, kan UniPoint tilbyde markedets eneste bæredygtige sikkerhedsbelysningssystem.

Systemet består af selvstændige stand-alone armaturer med indbygget energikilde. Teknologien er baseret på effektive LED lyskilder og brugen af super kondensatorer i stedet for miljøbelastende batterier, som er den fremherskende teknologi.

Alle materialer er genanvendelige og indeholder ingen skadelige kemikalier eller stoffer af nogen art. Ligeledes kan systemet bruges i et meget stort temperaturspænd fra –25 til +35.

Det der også bidrager til mindre CO2 udledning er systemets korte opladetid på under 4 timer, normale systemer tager over

20 timer, samt den ekstremt lange levetid på både lyskilder, elektronik og kondensator på op til 15 år eller mere.

Installationen er hurtigere og mindre materialetung og giver derfor også et mindre CO2 bidrag.

Endnu et bidrag til mindre CO2 udledning er de meget lange serviceintervaller. Systemet tester sig selv og giver alarm til den centrale software, ”hvis” der opstår en fejl, dvs. at der ikke skal bruges menneskelige ressourcer på test og eftersyn med relativt korte intervaller.

Batteriskifte er den mest servicetunge omkostning og derfor den største CO2 bidrager i konventionelle systemer med 2,5-5 års interval på batterier i selvforsynende armaturer og mellem 4-8 år på batterier til centrale anlæg.

Systemet er så sikkert og velafprøvet, at vi tilbyder en garantiordning på hele armaturet på 10 år.

Overvågningssoftwaren kan overvåge 30 geografiske adskilte lokationer, og derved kan en overvågning ske fra centralt hold.

Er du blevet interesseret og gerne vil vide mere om det bæredygtige sikkehedsbelysningssystem til dit lav-emission eller svanemærkede byggeri, så læs mere her eller kontakt Direktør Torben Lohse på tlo@unipoint.dk eller Tlf.: 96277800

sikkehedsbelysningssystem

Billede venligst udlånt af Arkitema

Det bæredygtige og 100% recirkulerbare sikkehedsbelysningssystem
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.