Aarhus Vand i Viby

Aarhus Vand i Viby

På Hasselager Allé i Viby er Aarhus Vands nye domicil nu godt etableret og har samlet de godt 235 medarbejdere på samme adresse. Byggeriet består af en kontorbygning i fire plan samt drifts- og servicebygninger.

UniPoint har i samarbejde med Kemp & Lauritzen A/S i Tilst projekteret, leveret og idriftsat sikkerhedsbelysningen i det knap 10.000 m2 store byggeri.

Projekteringen består af sammenlagt ca. 75 armaturer, som hovedsageligt dækker stueplan og trappeopgangene i de fire plan i kontorbygningen, og sørger for en sikker og entydig flugtvej i tilfælde af strømsvigt, brand eller lignende.

Alle armaturer bliver forsynet fra et centralt nødstrømsanlæg med enkeltovervågning, hvilket spare tid og ressourcer under de lovkrævende eftersyn og service. Anlægget er programmeret til at give besked til CTS-systemet, når der opstår fejl, hvilket sikrer et altid funktionsdueligt anlæg.

Aarhus Vand bygning
Aarhus Vand i Viby
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.