Køle-/fryserum

Køle-/fryserum

Køle-/fryserums alarmanlæg er et system, der skal sikre den enkelte ansatte ifm. arbejde i køle-/fryserum eller haller.

I rummene installeres der alarmtryk, der udløser en både visuel og akustisk alarm, hvis trykket aktiveres.
Alarmen må kun kunne afstilles ved det tryk, der er blevet aktiveret.

Ligeledes skal der installeres sikkerhedsbelysning i fryserummet. Sikkerhedsbelysningen sættes i drift ved spændingssvigtet eller svigt i almenbelysningen. Sikkerhedsbelysningen skal indikere flugtvejen ud af køle-/fryserummet.

Iht. DS/EN 378- 1:2017+A1:2020 – Kølesystemer og varmepumper samt AT vejledning B 4.4 – Køleanlæg og varmepumper.

Centraludstyr

Centraludstyr og nødstrømsanlæg for køle-/fryserumsalarmanlæg og sikkerhedsbelysning.  Centraludstyret er i de fleste projekter en standard enhed, men det kan også designes efter kundes ønsker og størrelsen på projektet inkl. evt. melde tableau.

Armaturer til køle-/fryserum

Køle- og fryserumsarmaturerne er en bred vifte af special designede armaturer til virke under ekstreme forhold, herunder lave temperaturer.  Armaturerne bruges i de lokaliteter, hvor der er krav om høj sikkerhed for de mennesker, der arbejder i køle- og fryserum.  Armaturer som er produceret i kulderesistente materialer og med elektronik og lyskilder designet til de lave kuldegrader.

Tilbehør

I afsnittet tilbehør finder du materialer, som skal bruge for at have et velfungerende og lovbefalet køle-/fryserums-alarmanlæg.  Herunder finder du alarmtryk, alarmgivere (visuel/akustisk), skilte mv.

Ønskes brandsikre samledåser, brandsikre kabler, almindelige forgreningsdåser i forbindelse med installationen kan du finde dette under Sikkerhedsbelysningsafsnittet ”Tilbehør”.

Der kan du også finde boldgitre, hvis du ønsker yderligere mekanisk beskyttelse af eventuelle alarmtryk og armaturer.

FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.