Køle-/fryserum

Køle-/fryserum

Køle-/fryserums alarmanlæg er et system, der skal sikre den enkelte ansatte ifm. arbejde i køle-/fryserum eller haller.

I rummene installeres der alarmtryk, der udløser en både visuel og akustisk alarm, hvis trykket aktiveres.
Alarmen må kun kunne afstilles ved det tryk, der er blevet aktiveret.

Ligeledes skal der installeres sikkerhedsbelysning i fryserummet. Sikkerhedsbelysningen sættes i drift ved spændingssvigtet eller svigt i almenbelysningen. Sikkerhedsbelysningen skal indikere flugtvejen ud af køle-/fryserummet.

Iht. DS/EN 378- 1:2017+A1:2020 – Kølesystemer og varmepumper samt AT vejledning B 4.4 – Køleanlæg og varmepumper.

Centralanlæg

Centraludstyr og nødstrømsanlæg for køle-/fryserumsalarmanlæg og sikkerhedsbelysning.  Centraludstyret er i de fleste projekter en standard enhed, men det kan også designes efter kundes ønsker og størrelsen på projektet inkl. evt. melde tableau.

Armaturer til køle-/fryserum

Køle- og fryserumsarmaturerne er en bred vifte af special designede armaturer til virke under ekstreme forhold, herunder lave temperaturer.  Armaturerne bruges i de lokaliteter, hvor der er krav om høj sikkerhed for de mennesker, der arbejder i køle- og fryserum.  Armaturer som er produceret i kulderesistente materialer og med elektronik og lyskilder designet til de lave kuldegrader.

Tilbehør

I afsnittet tilbehør finder du materialer, som skal bruge for at have et velfungerende og lovbefalet køle-/fryserums-alarmanlæg.  Herunder finder du alarmtryk, alarmgivere (visuel/akustisk), skilte mv.

Ønskes brandsikre samledåser, brandsikre kabler, almindelige forgreningsdåser i forbindelse med installationen kan du finde dette under Sikkerhedsbelysningsafsnittet ”Tilbehør”.

Der kan du også finde boldgitre, hvis du ønsker yderligere mekanisk beskyttelse af eventuelle alarmtryk og armaturer.