Sikkerhedsbelysning

Sikkerhedsbelysning

Sikkerhedsbelysning er en samlet betegnelse for den belysning og signalgivning, der typisk anvendes i bygninger med offentlig adgang. Hovedformålet er at sørge for en sikker rømning af bygninger ifm., at spændingen forsvinder, og den almene belysning svigter. 

Dette gøres i praksis ved, at der tilvejebringes hvidt lys i flugtvejene og store forsamlingsområder, samtidig med at henvisningsarmaturer guider brugerne ud af bygningen.

Henvisningsarmaturer

Henvisningsarmatur er en af hovedproduktgrupperne inden for sikkerhedsbelysning. Henvisningsarmatur eller også kaldet flugtvejsarmatur, flugtvejsskilt, UD lampe mm. er et armatur konstrueret iht. EN60598-2-22 og bruges til entydigt at guide mennesker hurtigt og sikkert ud af en bygning, når den almene belysning svigter. Den bruges både i den definerede flugtvej (Escape route) og i store åbne områder /forsamlingslokaler (Open area).

Henvisningsarmaturer er sammen med Panikbelysningsarmaturer én af 2 obligatoriske armaturtyper, der anvendes, når der iht. lovgivningen er krav til sikkerhedsbelysning.

Panik armaturer

Panik armaturer er en af hovedproduktgrupperne inden for sikkerhedsbelysning. Panik armaturet er et armatur, der oplyser flugtvejen ud af en bygning. Flugtvejen kan både være den entydige definerede flugtvej (Escape route) eller store åbne områder/forsamlingslokaler (Open area).

Panikbelysningsarmaturer er sammen med Henvisningsarmaturer én af 2 obligatoriske armaturtyper, der anvendes, når der iht. lovgivningen er krav til sikkerhedsbelysning.

Special armaturer

Afsnittet for special armaturer indeholder en kombination af henvisningsarmaturer til biografer, skiltearmaturer til synliggørelse af sikkerheds-/brandmateriel samt panik armaturer til montage i håndlister for gelænder på trapper og altaner mv.

Du finder også her armaturer til brug i eksplosionsfarlige lokaliteter i industrimiljøer og armaturer til montage i lyskinnesystemer for butikker og udstillinger.

Panik projektører

Panik projektører er sammen med panik armaturerne en armaturgrupper, der anvendes for at tilvejebringe minimum 1 lux i de respektive flugtveje. Panik projektører eller projektørenheder anvendes typisk i store rum med stor loftshøjde og til belysning af høj risiko zoner, hvor der er krav til højere lux niveau, typisk 10-15 lux og derover. Projektører bruges også typisk udvendig over sidste udgangsdør for at oplyse et område i terrænniveau, så mennesker sikkert kan finde væk fra bygningen i en evt. evakueringssituation.

Projektørerne skal lige som alle andre sikkerhedsbelysningsarmaturer konstrueres iht. EN60598-2-22.

Overvågningssystemer

Overvågningssystemer er typisk med indbyggede energikilder til løsning af et komplet sikkerhedsbelysningssystem. De forskellige systemer består af både henvisnings- og panik armaturer med indbyrdes kommunikation. Kommunikationen kan enten være fortrådet eller trådløst. Systemerne er kendetegnet ved lave installationsomkostninger og et højt sikkerhedsniveau. 

Fyrtårnet inden for denne kategori er Aalto Escap systemet, hvor der bruges super kondensatorer som energikilde, og som har en 10 års garantiordning tilknyttet.

Nødstrømsanlæg

Centrale og de-centrale nødstrømsanlæg er til forsyning af alle typer sikkerhedsbelysningsarmaturer fra centralt hold. Centralerne forsyner armaturerne enten med 24 V eller 230 V gennem brandsikre installationskabler. Nødstrømsanlæg skal være produceret iht. EN50171.

Nødstrømsanlæg kan fås både med intern overvågning eller med overvågning af de tilsluttede armaturer.

Nødforsyningsenheder

Nødforsyningsenheder bruges, når et almen belysningsarmatur ønskes brugt som panik armatur også kaldet kombinationsarmatur.

Enheden bygges ind i armaturet og forsyner belysningsarmaturet videre, hvis forsyningsspændingen svigter men ved et noget lavere lumen udbytte.

Konverteringskit

Konverteringskit anvendes til teknologi- og levetidsoptimering, når et ældre sikkerhedsbelysningsarmaturs elektronik og lyskilde er udtjent, men hvor selve armaturhuset kan eller ønskes genanvendt. Kittene bruges både til konvertering af henvisnings- og panik armaturer – både 6 og 8 W lysstofrør.

Nødhåndlygter

Nødhåndlygter er primært til brug for teknisk personale i områder, hvor der normalt ikke er krav til sikkerhedsbelysning, eller hvis der ønskes en transportabel lygte ved spændingssvigt.

Nødhåndlygter tænder automatisk ved spændingssvigt og kan tages med til feks. fejlsøgning i bygningen eller for at finde ud.

Tilbehør

I afsnittet tilbehør finder du en variation af forskellige reservedele og tilbehør til sikkerhedsbelysning spændende fra batterier til både selvforsynende armaturer og centrale nødstrømsanlæg over forgreningsdåser, boldgitre, spændingsovervågningsmoduler (fasebrudsrelæer) til brandsikre kabler og armaturmoduler (adresse-/tændmoduler).

FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.