CSR

Beskrivelse af CSR

CSR er UniPoints virksomhedsinitiativer, hvor vi tager hensyn til vores omgivelser i en grad, der rækker ud over, hvad der er pålagt ved lov. Vores omgivelser kan blandt andre være vores ansatte, vores kunder, vores leverandører, andre interessenter og lokalsamfundet.

I UniPoint har vi internt og i samarbejde med vores gode leverandører, i mange år, arbejdet for at optimerer ressourceforbrug og for at minimere brugen af materialer og processer, som ikke giver mening, eller som belaster miljøet unødigt.

Vi har delt vores CSR arbejde ind i 4 hovedspor;

 1. Det økonomiske aspekt
 2. Det retslige aspekt
 3. Det Etiske aspekt
 4. Det filantropiske aspekt

Grænsen mellem de forskellige aspekter er flydende, så derfor vil et arbejde med hovedvægt i ét aspekt som regel trække tråde til én eller flere af de andre aspekter. (Se modellen)

I ”Det økonomiske aspekt” har vi vedtaget, at ydelser og materialer gerne må koste ekstra, hvis de er til gavn for miljøet og/eller medarbejderne og kunderne.

Alle nye tiltag har det ene sigte at formindske vores negative effekt på miljøet. Vi vil ved brugen af nye teknologier eller certificerede og gennemprøvede produkter/processer sikrer, at de tiltag vi gør, reelt har en positiv effekt.

Målsætning

Vi vil arbejde på 3 niveauer:
1  Påvirkning af vores internationale og nationale leverandører.
2  Ændre og ressourceoptimerer internt i UniPoint.
3  Ændre pakkemetoder og forbrug og påvirke vores kunder til at trække i samme retning som os.

Vi vil for hver enkelt indsats beskrive, hvad vi agter at gøre, og hvor langt vi er kommet.

Vi vil ligeledes, når nye tiltag er gennemført, beskrive indsatsen og dokumente hvilken gavnlig effekt, det har bidraget med.
Samtidigt, på de områder det findes og er mulige, at fremlægge certifikater for den reelle gavnlige betydning.

CSR-Nyhedsbrev
Læs mere i nyhedsbrevet
"CSR som strategisk afsæt"

Afgrænsning

Hos UniPoint har vi i vores CSR-arbejde valgt strategisk at arbejde med 3 af FN’s verdensmål, nemlig de af de 17 verdensmål som vi direkte kan være med til at påvirke.

Vi kalder det:

Når 6 + 7 + 12 = Ansvarlighed

FN verdensmål

Interne tiltag

Som et led i vores CSR strategi arbejder vi internt med optimering på områder, hvor vi konkret kan gøre en forskel.
Vi vil arbejde med følgende områder:

Når der planlægges mange service-besøg i samme område overnattes der på Green Key certificerede hoteller for at spare på brændstof og slitage på bilerne.

Derfor har UniPoint indgået partnerskab med Arp-hansen hotel group, som forpligter sig med konkrete handlinger til at forbedre miljøet.

Læs mere om deres arbejde og certifikater her

Energi effektivisering / miljøvenlig energi
(FN-Verdensmål 7+12)

 • Formindske brugen af KWh hvilket skal gøres gennem en udskiftning og teknologi-opdatering af vores belysningsanlæg. Ligeledes ved at vælge produkter, der er så energi-effektive som muligt, når der udskiftes IT hardware.
 • Teknologi-opdatering af vores varmesystem, så al varme i virksomheden udnyttes optimalt.
 • Køb af certificeret grøn energi fra de respektive energiselskaber.

Klog og effektiv udnyttelse af vandforbrug
(FN-Verdensmål 6+12)

 • Teknologi opdatering af vandhaner og toiletter.
 • Ikke bruge drikkevand til vanding af udearealer men eventuelt opsamlet regnvand.

Ansvarligt forbrug og produktion
(FN-Verdensmål 12)

 • Indfasning af FSC certificerede produkter ifm. forsendelse (pap og papir)
 • Udfasning af al plast, hvor dette ikke er muligt, bruges miljøeffektive erstatnings produkter.
 • Reducering af emballagemængder gennem nye pakkemetoder til vores kunder.
 • Brug af miljøplast til wrapping og miljøtape mv.
 • Ved brug af ny IT, opnå en 100% reduktion af følgeskrivelser, datablade, tekniske beskrivelser, der normal følger med hvert enkelt produkt.
 • Anvendelse af nyeste teknologi hva. produkter og materialer, der har branchens og markedets mindste CO2 og negative miljøaftryk.
 • Recirkulering af udtjent materiel herunder plast, elektronik, batterier mv.

Interne aftaler

Kørsel

I forbindelse med vores landsdækkende service planlægges al service, så der køres så optimalt som muligt og med flere kundebesøg i geografisk samme område for derved at spare brændstof og udlede mindst mulig CO2.

I 2022 bliver vores servicebiler udskiftet til nye med klassens højeste miljøstandard. Her er valget faldet på Toyota, da de med deres “Toyota Miljøudfordring 2050 har stor fokus på miljøet.

Ligeledes har vi valgt Via biler til at servicere vores biler, da de også målrettet arbejder for et renere miljø. Læs mere  her

Transport

Vi har valgt Danske fragtmænd grundet deres store arbejde – ikke kun for deres optimering af CO2 udledning – men også grundet deres indsat for godt arbejdsmiljø mv.

Fragtfirmaet har fokus på at nedbringe CO2 udledningen gennem prioritering af miljøvenlige køretøjer og teknologier. CO2 nedbringelse sker mest effektivt på grund af deres konsolidering af alle varerne på strategisk placerede terminaler i hele landet. De udnytter hele lastbilens lad, hvilket minimerer tomkørsel og giver færre lastbiler på vejene.

Læs mere om deres kontinuerlige indsats her

Energi

Hos UniPoint har vi valgt også internt at arbejde med energioptimering. Iht. FN’s verdensmål nr. 7

Vi har allerede energi- og teknologi-optimeret vores belysningssystem og derved reduceret KWh med 1/3.

Vores mål er at reducere med over 50% i løbet af det næste år.

Ligeledes har vi besluttet at skifte leverandør på El til NRGI, som kan levere certificeret grøn vindmøllestrøm.

En beslutning, som koster UniPoint en højere energipris, men som er det rigtige at gøre, når vi har besluttet at arbejde efter FN’s verdensmål nr. 7.
Se certifikat

Læs mere om NRGI

Rengøring

Vi har indgået en aftale med Ready2clean, som arbejder med at mindske den negative miljøbelastning, men de har også stor ordentlighed og gode arbejdsforhold for deres ansatte.

Ready2clean står i dag for følgende leverancer:

 • Miljøvenlig rengøring med miljø certificerede rengøringsprodukter
 • Levering af svanemærkede toiletpapir og køkkenruller
 • Levering af miljøcertificeret sæbe til sæbedispensere
 • Levering af svanemærket håndklædepapir
 • Måtteservice
 • Vinduespolering inde og ude.

Ved dette valg har vi reduceret fra 4 leverandører til 1, hvilket reducerer kørsel, forbrug mv.

Læs mere om Ready2clean

Kaffe

I UniPoint er vi glade for god kaffe, vi er endda rigtige glade for god kaffe. Men vi har også en holdning til, at den virksomhed der leverer vores kaffeløsning og produkter måles op mod én eller flere af FN’s verdensmål. Derfor var det let for os at vælge Lavazza som vores samarbejds-partner, da Lavazza Foundation målrettet arbejder for mere bæredygtig produktion og udvikling af lokalsamfundet, hvor kaffen dyrkes.

Læs mere om deres store indsats her

Se mere om Rainforest Alliance certificerings-ordningen her

Elretur

Som producent og sælger af elektriske og elektroniske produkter er vi i UniPoint bevidste om vores producentansvar.

Derfor er vi medlem af Elretur, som bl.a.  hjælper os med at overholde vores indberetnings-pligt samt indsamlings- og bortskaffelsesforpligtelse både i forbindelse med el-produkter og batterier.

På denne måde ved vi, at reglerne bliver overholdt, og at så mange el-produkter som muligt bliver genbrugt eller genanvendt, til gavn for klima, miljø og mennesker.
Se certifikat

Læs mere om  Elretur

Eksterne tiltag

Som et led i vores CSR strategi arbejder vi eksternt med at påvirke vores leverandører.
UniPoint vil i fremtiden bearbejde eksisterende leverandører samt ved udvælgelsen af nye, nøje have fokus på følgende områder ;

Energi effektivisering / miljøvenlig energi
(FN-Verdensmål 7+12)

 • Søge at påvirke alle vores leverandører til at optimere deres processer så energioptaget pr. produktenhed bliver så lille så mulig.
 • Teknologi opdatering.
 • Programmeret vedligehold.

Klog og effektiv udnyttelse af vandforbrug
(FN-Verdensmål 6+12)

 • Søge at påvirke alle vores leverandører til at optimere deres processer så vandforbruget pr. produktenhed bliver så lille så mulig.

Ansvarligt forbrug og produktion
(FN-Verdensmål 12)

 • Reducering af emballagemængder gennem nye pakkemetoder og bulk levering.
 • Påvirkning så FSC certificerede produkter anvendes ifm. forsendelse (pap og papir).
 • Reduktion af følgeskrivelser, datablade, tekniske beskrivelser, der normal følger med hvert enkelt produkt.
 • Reduktion af følgemateriel, hvis dette ikke anvendes på det danske marked.
 • Færre men større køb til lager, så transportdelen mindskes mest muligt.
 • Levetidsopdatering af produkter.

Dokumentation

Alle ændringer og nye tiltag vil KUN blive gennemført hvis vi er 100% sikre på det har en positiv effekt og at de produkter vi anvender eller de tiltag vi igangsætter kan dokumenteres enten af os selv eller af den leverandør som vi samarbejder med.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

CSR som strategisk afsæt.
Nødvendige beslutninger skal tages, ikke kun af vores politikere, men af os alle, private såvel som virksomheder. Det må stå klart for enhver, at det ikke er i morgen vi skal handle, men i går.

Læs nyhedsindlægget her