CSR som strategisk afsæt

Vi skal alle bidrage

Seneste succes

Vi har i 2021 udskiftet virksomhedens belysningssystem og har derved reduceret vores energioptag til ca. 40 % af tidligere forbrug.

Ligeledes har vi indgået kontrakt med NRGI om levering af certificeret vindmøllestrøm til virksomheden. En løsning som vi betaler mere for, men som er i tråd med vores CSR-strategi.

csr-energi
Vi har alle brug for energi
csr-vandfald
En natur i balance
csr-skov
Der skal være noget at give videre

Kontakt os

UniPoint A/S
Industriparken 19, Lind, 7400 Herning
Tlf. 9717 5777, mail@unipoint.dk
www.unipoint.dk

CSR som strategisk afsæt

De sidste mange år, men nok allermest sat i skarpt relief af det brutale overfald af Ukraine, har vist, at vi alle må tage nye og nødvendige beslutninger. Ikke bare som privat forbruger men også som virksomhedsledere- og/eller ejere. Beslutninger, som skulle have været taget for mange år siden, og tiltag igangsat for både at mindske vores negative miljøbidrag, men også for at frigøre os fra totalitære stater ved vores køb af fossil energi. Begge dele er tæt forbundne i vores fælles ansvar for at mindske det negative miljøbidrag og få sat turbo på den grønne omstilling.

Nu står vi i stedet på en brændende platform. En platform hvor vi er tvunget ud i at frigøre os fra bl.a. russisk gas men også at skulle hjemtage produktionskapacitet fra Fjernøsten. Beslutninger, som er svære, når vi står med ryggen op ad muren.

Det er ikke i morgen vi skal handle, men i går”

En nuværende mangel af komponenter og krigen i Ukraine har udkrystalliseret med al ønskelig tydelighed, hvem vi skal handle med, og hvor vi skal have vores produktion placeret.

Nødvendige beslutninger skal tages, ikke kun af vores politikere. Nok vigtigst af os alle, private såvel som virksomheder. 
Det må stå klart for enhver, at det ikke er i morgen vi skal handle, men i går.

I UniPoint har vi længe og i samarbejdet med vores leverandører arbejdet mod en signifikant reduktion af emballagemængder. Pap, papir, plastik mv., men også energiforbrug, vand mm. skal reduceres.

Nu breder vi vores CSR-koncept ud til også at omfatte vores kunder, hvilket vi ser et stort potentiale i.
Vi anskuer vores CSR-tiltag som både nødvendige og det eneste rigtig at gøre, men også som et bevidst strategiafsæt, hvor ansvarlige virksomheder måler hinanden op mod, hvor dygtige vi hver især er på dette område.

Altså, at det at gøre det rigtige for miljøet, selv om det koster ekstra på den korte bane, på lang sigt bliver en fordel. Og ikke nok med det, det bliver en nødvendighed. På mellemlang og lang sigt vil vi som virksomheder blive valgt fra som leverandører, udførende af byggeprojekter eller tjenesteydelser mv., hvis vi ikke strategisk og målrettet arbejder med ”zero emission Strategies” og kan dokumentere vores tiltag.

Vi ser ikke vores CSR-tiltag som et ”nødvendigt onde” men derimod som et fornuftigt og nødvendigt strategisk tiltag. I fremtiden bliver dette et overlevelsesparameter / eksistensberettigelse for alle virksomheder.

Derfor trækker UniPoint i den retning, og vi vil i stigende grad gøre det i samarbejde med vores gode og ansvarlige kunder.

Et samarbejde med det ene mål at reducere emballagemængder og tiden, der bruges på byggepladsen til udpakning og sortering af affald. Derigennem indfrier vi vores CSR-strategi til gavn for mennesker og miljø.

Vi reducerer på alle parametre

I samarbejdet med kunderne på bl.a. emballagereduktion vil kunderne opleve en væsentlig anderledes pakkemetode. En metode, der gør at vi over tid kan reducere mængderne med mere en 50% og for nogle emballage produkters vedkommen en total udfasning.

Den resterende emballagemængde vil være det bedst miljørigtig alternativ, og hvor det er muligt, vil der blive anvendt FSC certificerede produkter.

Vil du vide mere

På vores hjemmeside har vi et specifikt område for vores CSR strategitiltag.
Her kan du finde yderligere information og uddybende beskrivelser.

Torben Lohse
CEO

csr-svamp
csr-guldsmed
csr-ginkgo
CSR som strategisk afsæt
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.