Bestil service

Landsdækkende service

Service af dine anlæg er ikke bare et irriterende lovkrav, det er sund fornuft. Det er dokumenteret, at service forlænger levetiden på dine anlæg, og det er godt for både pengepung og miljø. UniPoint har landsdækkende service af nødstrømsanlæg og talevarslingsanlæg, og vi leverer sikkerhed og tryghed. Vi er din ”Tekniske livsforsikring”.

Vi holder liv i dine anlæg og mindsker dine omkostninger

Ved at lade UniPoint servicere dine anlæg med faste intervaller findes evt. truende tekniske fejl, så nedetid/produktionsstop undgås, levetider på anlæg forlænges og vedligeholdelses-/ reparationsomkostninger mindskes betydeligt.

Gennem årene har UniPoints serviceafdeling oparbejdet en tung teknisk kompetence hvad angår opstart, programmering, eftersyn, fejlretning mv. på sikkerhedsbelysnings- og talevarslingsanlæg af enhver art.

Vi betragter det, at systemerne altid er i funktionsduelig stand som en ”tekniske livsforsikring” for alle brugerne af bygningen.

Hos UniPoint har vi fokus på høj kvalitativ service og kan tilbyde den BR18 lovregulerede service på brandtekniske anlæg og installationer.

service-genbrug-tastatur

Unipoints superhelte

Frederik (tv.) og Peter (th.) er firmaets superhelt i praksis. De står for UniPoints landsdækkende service og rykker ud til alle former for teknisk service, reparation, opstart, programmering og årlig service på sikkerhedsbelysningsanlæg, talevarslingsanlæg, brandkaldeanlæg og ABDL-anlæg (branddørsslukning).

Derudover laver de også lovpligtige STI-PA målinger på talevarslingsanlæg.

Sikkerheden er i gode hænder hos  Frederik og Peter, og de er kun et kald væk. Og husk at rigtig mange problemer faktisk kan klares over telefonen, når bare man har en kompetent tekniker i den anden ende.

Unipoints serviceteknikere Frederik og Peter

Serviceafdelingen kan løse følgende opgaver

Generelt

 1. Teknisk gennemgang af systemer og forslag til optimering/forbedringer. (kan inkludere gennemgang af log historik, støjmålinger, termografering mv.)
 2. ROI beregninger ifm. evt. forslag til opdateringer, forbedringer eller ny investeringer af dine brandtekniske systemer
 3. Fjernovervågning og support af centrale nødstrømsanlæg

Sikkerhedsbelysning

 1. Opstart af centrale nødstrømsanlæg (inkl. udførlig rapport)
 2. Specifik udvidet programmering ifm. idriftsættelse
 3. Fejlsøgning og fejlretning på centrale nødstrømsanlæg (inkl. teknisk fejlrapport)
 4. Årligt eftersyn af centrale nødstrømsanlæg (inkl. udførlig service rapport)

Talevarsling AVA

 1. Opstart af talevarslingsanlæg AVA (inkl. udførlig rapport)
 2. Specifik udvidet programmering ifm. idriftsættelse
 3. Fejlsøgning og fejlretning på talevarslingsanlæg (inkl. teknisk fejlrapport)
 4. Årligt eftersyn af talevarslingsanlæg (inkl. udførlig service rapport)
 5. STI-PA målinger (med markedets mest sofistikerede udstyr) inkl. målerapport

Servicekontrakt hos Unipoint

UniPoint tilbyder en servicekontrakt, hvor det krævede årlige eftersyn bliver udarbejdet i samarbejde med jeres daglige el-installatør.

Inkluderet i kontrakten:
Sikkerhedsbelysning

 • Årligt eftersyn af centrale nødstrømsanlæg
 • Udførlig drift-, kontrol- & vedligeholdelses-rapport efter årligt eftersyn
 • Programopdateringer på UniPoint anlæg
 • Rabat på timeløn på øvrige besøg
 • Rabat på materialer

Talevarsling og Brandkaldeanlæg

 • Årligt eftersyn af talevarslingsanlæg/brandkaldeanlæg
 • Udførlig drift-, kontrol- & vedlige-holdelses-rapport efter årligt eftersyn
 • Programopdateringer på UniPoint anlæg
 • Rabat på timeløn på øvrige besøg
 • Rabat på materialer
 • STI-PA måling hvert 3. år
 • Målerapport efter STI-PA måling
Bestil service

Kontakt os

Ønsker I at bestille service eller bare have en uddybning af, hvad UniPoints serviceafdeling kan gøre for jer, så kontakt os på telefon 9717 5777 eller mail@unipoint.dk

Lovkrav

Folketinget har med bygningsreglementet 2018 (BR18) stillet krav om, at alle lovbestemte brandtekniske installationer skal efterses, kontrolleres og efterfølgende dokumenteres med faste definerede intervaller.

Det betyder, at der med fastlagte intervaller skal føres tilsyn og udføres kontrol iht. BR18 kapitel 7.

For jer betyder det helt konkret, at ejer/bruger skal drage omsorg for, at disse eftersyn/tilsyn og kontroller bliver udført og ført i logbog.

FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.