Brandsikre samledåser og kabler

Er dine samlinger det svage led?
Brandsikre samledåser og kabler

Krav til brandsikre kabler og samledåser

Alle lovkrævede brandtekniske installationer er designet til og installeret med ét formål: ”At redde liv”

De installationsmæssige krav til installationen for nødbelysningen er beskrevet i Installationsbekendtgørelsen DS/HD 60364. Det kræves, at lednings-systemerne opretholder strømforsyningen, så længe som muligt.

Dette krav kan opfyldes ved, at der anvendes brandsikre kabler, som fx opfylder IEC 60331-1, IEC 60331-2 og EN50200 Phxx. Yderligere skal samlinger i dåser af plast og lignende, indeholde klemmer af porcelæn, og det skal sikres, at lederne ikke kortsluttes under en brand. Samledåser skal være fastgjort og være forsynet med låg.

Brandsikre kabler og samlinger skal opretholde den krævede funktionsstid for installationsformen (sikkerhedsbelysning, talevarsling mv.), hæmme brandens spredning og reducere udviklingen af røg og giftige gasser. Derved får folk tid til at komme sikkert ud af en brændende bygning.

Derfor er UniPoints brandsikre kabler alle generation 3 og er af højeste kvalitet til sikkerhed for brugerne i lokaliteter, hvor det er installeret. Vi tilråder qua krav i DS/HD60364 at kablerne er orange.

På grund af risiko for trækbelastning må de brandsikre kabler ikke fastgøres til bygningsdele af brandbart materiale, og de skal oplægges separat. Der må heller ikke anvendes kabelclips af plast, da disse ikke kan holde til varmepåvirkningen.

Brandsikker samledåse

UniPoint har i samarbejde med en international producent af samledåser udviklet en sikker og billig brandsikker samle- og forgreningsdåse. Dåsen er i plast og er ikke brandsikker i sig selv, men indsatsen er brandsikker og elektrisk jordforbundet. I tilfælde af brand bliver spændingsforsyningen dermed opretholdt i tilstrækkelig lang tid, til at brugere af bygningen har mulighed for at finde ud.

Produktet består af en dåse med en metalindsats, hvorpå der er monteret keramiske klemmer. Indsats og dåse fastgøres i én arbejdsgang med de medfølgende betonskruer til beton-/ tegl konstruktioner eller med Ø 5 mm maskinskruer til eksempelvis laskeplader på føringsveje mv.

Mærkning

Vi tilråder at alle samlinger mærkes med ”sikkerhedsbelysning” og med kabel nr. og kreds nr. iht. Kabelplan.

Dåsen leveres med 3-polet-klemme og med 2 stk. rustfri betonskruer til plugsløs montage.

Vi er også leveringsdygtige i orange brandsikre E60/E90 samledåser m/montage plint og keramiske klemmer i mange varianter.

Se vores  brandsikker samledåse

Se vores udvalg i brandsikre kabler

Brandsikker samledåse
Brandsikre samledåser og kabler
Brandsikre samledåser - materialer bruges ikke
Brandsikre samledåser og kabler
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.