Brug og smid væk-kulturen er fortid  

Brug og smid væk-kulturen er fortid

Transformation og renovering

Mange små og mellemstore virksomheder i den danske fremstillings- og serviceindustri er afhængige af produktsalg. Men ifølge flere eksperter vil det ikke være tilstrækkeligt i fremtiden, da både kunder og myndigheder stiller nye krav til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Derfor her Industriens Fond startet et projekt om Fremtidens Bæredygtige Servicekoncepter, med fokus på innovative servicekoncepter baseret på servitization, digitalisering og bæredygtighed.

Denne transformation, væk fra ensidig fokus på at sælge helt nye produkter og systemer, hver gang noget går i stykker eller en bygning skal renoveres, har vi hos UniPoint længe været i gang med.

Beslutninger om en transformationsstrategi alle leverandører til de danske byggerier må tage, ikke af nødvendighed eller for at overleve i et dynamisk marked men fordi det er den rigtige vej at gå.

Vi ser det som en transformation hen imod noget nyt og bedre i stedt for væk fra noget gammelt og dårligt.

UniPoint har i flere år rådgivet om, at vi ikke skal smide ud ifm. renoveringer, men i stedet, hvor det giver mening, genbruge det eksisterende.

Tanker og muligheder, der i den grad også taler ind i den verserende debat om, at vi ikke skal rive gamle bygninger ned men i stedet genbruge, renovere, levetidsforlænge og energioptimere. Og skal vi rive ned skal så meget som muligt genanvendes.

Med nye EU-krav skal ’brug og smid væk’-kulturen smides i skraldespanden (csr.dk)

”Vi skal væk fra en ’brug og smid væk-kultur’, hvor alt for meget af vores affald bliver brændt af og udleder CO2,” udtaler miljøminister Lea Wermelin.

UniPoint har produkter og teknologier til løsning af denne opgave, så vi kan genanvende mange af systemkomponenterne på ældre sikkerhedsbelysningssystemer.

Dvs. at vi af én omgang både;

  • Genanvender
  • Levetidsforlænger
  • Teknologiopdatere
  • Energioptimere
  • Øger driftssikkerheden og derved også personsikkerheden
  • Sænker drifts- og vedligeholdelsesudgifter
  • Skåner miljøet
  • Sænker produktionsvolumen

Under begrebet servitization vil Unipoint i fremtiden udvide vores allerede eksisterende ordning, hvor vi tage udtjente produkter, relateret til sikkerhedsbelysning, retur fra vores kunder.

Bæredygtighed

Et tiltag hvor vi sammen med vores ansvarlige kunder vil sørge for, at udtjent materiel ikke bare smides i en container på byggepladsen, men i stedet kommer retur til os, for neddeling i materiel-grupper der kan genbruges eller som kan sendes til miljøansvarlig up-cycling, genanvendelse eller destruktion.

Vi vil så som noget helt nyt udfærdige en ESG-rapport til den respektive virksomhed med dokumentation af omfang og opgaveløsning, som derefter kan indgå i den respektive virksomheds ESG-regnskab.

Torben Lohse, CEO

Torben Lohse

Direktør og ejer

Torben har et imponerende kendskab til sikkerhedsbelysning og talevarsling. Torben har en uddannelsesbaggrund som elektriker og el-installatør og har næsten hele sit voksne liv været i el-branchen.

Torben har stor viden indenfor lovkrav og lovgrundlag for sikkerhedsbelysning og talevarsling. Han underviser bl.a. kommende elektriker, installatører og maskinmestre i systemtyper og lovkrav omkring sikkerhedsbelysning.

En af Torbens store mærkesager er miljøet, så i UniPoint arbejder vi målrettet mod at mindske vores miljøbelastning, både internt og eksternt.

Se og læs meget mere om vores CSR-politik her.

Ønsker du at vide mere, står vi selvfølgelig til rådighed med yderligere informationer og rådgivning.
Vi kan træffes på 97175777 eller mail@unipoint.dk

Brug og smid væk-kulturen er fortid  
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.