Det Naturvidenskabelige Fakultet

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Jagtvej

UniPoint har leveret sikkerhedsbelysningen til det spændende byggeri på Jagtvejen i København, som nu er i den afsluttende fase.

Byggeriet består af to bygninger på hver sin side af Jagtvej forbundet med en skywalk.

Niels Bohr Bygningen er et nyt laboratorie- og undervisningsbyggeri på i alt ca. 52.000 m2. Bygningen bliver en del af Vidensbydelen Nørre Campus, hvor hovedparten af Det Naturvidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet Fakultetet har ca. 7.000 studerende og 1.500 fuldtidsansatte. Niels Bohr Bygningen opføres i to bygningsafsnit, på hver sin side af Jagtvej, – bygning 1 etableres øst for Jagtvej i Universitetsparken og bygning 2 vest for Jagtvej. En skywalk forbinder de to bygninger, der udgør byggeriet, henover en af Københavns travleste veje, nemlig Jagtvejen.

Bygningsstyrelsen (Bygst.), der hører under Klima-, Energi og Bygningsministeriet, er bygherre på projektet. UniPoint, som blev udvalgt som nødbelysningsleverandør, leverer til dette byggeri to stk. 230V centralanlæg med tilhørende LED armaturer. Kantbelyste flugtvejsskilte i et specielt design og paniklysarmaturer i både et specielt design og indfarvning af den synlige del. Opgaven er løst i et tæt samarbejde med rådgivere og installatør. I projektet anvendes en ny teknologi, nemlig autoadressering af armaturerne, således at installatøren sparer tid i forbindelse med installationen.

Det Naturvidenskabelige Fakultets
Det Naturvidenskabelige Fakultet
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.