Din tekniske livsforsikring

Din tekniske livsforsikring
Sikkerhed gennem samarbejde

Folketinget har med bygningsreglementet 2018 (BR18) stillet krav om, at alle lovbestemte brandtekniske installationer skal efterses, kontrolleres og efterfølgende dokumenteres med faste definerede intervaller.

Det betyder, at der med fastlagte intervaller skal føres tilsyn og udføres kontrol iht. BR18 kapitel 7.

For jer betyder det helt konkret, at I skal drage omsorg for, at disse eftersyn/tilsyn og kontroller bliver udført og ført i logbog.

Disse eftersyn og afprøvninger er din, din virksomheds, medarbejderes og udefra kommende brugere/besøgendes billigst livsforsikring.

UniPoints serviceafdeling har gennem årene oparbejdet en tung teknisk kompetence hvad angår opstart, programmering, eftersyn, fejlretning mv. på sikkerhedsbelysnings- og talevarslingsanlæg af enhver art.

Vi betragter det, at systemerne altid er i funktionsduelig stand som en ”tekniske livsforsikring” for alle brugerne af bygningen.

Vores serviceafdeling sætter en ære i at kunne opretholde et højt sikkerhedsniveau gennem eftersyn med fastsatte terminer og teknisk hotline.

Eftersyn er altid i et delt samarbejde med bygningens daglige el-installatør.

Serviceafdelingen kan løse følgende opgaver;

Generelt

 1. Teknisk gennemgang af systemer og forslag til optimering/forbedringer. (kan inkludere gennemgang af log historik, støjmålinger, termografering mv.)
 2. ROI beregninger ifm. evt. forslag til opdateringer, forbedringer eller ny investeringer af dine brandtekniske systemer
 3. Fjernovervågning og support af centrale nødstrømsanlæg

Sikkerhedsbelysning

 1. Opstart af centrale nødstrømsanlæg (inkl. udførlig rapport)
 2. Specifik udvidet programmering ifm. idriftsættelse
 3. Fejlsøgning og fejlretning på centrale nødstrømsanlæg (inkl. teknisk fejlrapport)
 4. Årligt eftersyn af centrale nødstrømsanlæg (inkl. udførlig service rapport)

Talevarsling AVA

 1. Opstart af talevarslingsanlæg AVA (inkl. udførlig rapport)
 2. Specifik udvidet programmering ifm. idriftsættelse
 3. Fejlsøgning og fejlretning på talevarslingsanlæg (inkl. teknisk fejlrapport)
 4. Årligt eftersyn af talevarslingsanlæg (inkl. udførlig service rapport)
 5. STI-PA målinger (med markedets mest sofistikerede udstyr) inkl. målerapport

UniPoint kan hjælpe jer med service
UniPoint vil derfor gerne tilbyde at lave det krævede årlige eftersyn i samarbejde med jeres daglige el-installatør. UniPoint efterser og afprøver det centrale anlæg og installatøren efterser installationen og armaturerne/højttalere.

UniPoint udfærdiger og fremsender efterfølgende elektronisk en drift-, kontrol- & vedligeholdelses-rapport til jer.

Gennem samarbejdet med installatøren og jer forpligter UniPoint sig til, at der altid er et funktionsdueligt anlæg, som loven kræver. Vi kalder det “Sikkerhed gennem forpligtende samarbejde”.

En positiv følge af at få efterset og testet anlæggene er, at levetiden på komponenterne forlænges og derved reduceres jeres drift- og vedligeholdelses-omkostninger.

Ønsker I en uddybning af, hvad UniPoints serviceafdeling kan gøre for jer, så kontakt os på telefon 9717 5777 eller mail@unipoint.dk

Teknisk service
Teknisk service Peter
Din tekniske livsforsikring
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.