Flyvestation Skrydstrups nye F-35 Campus

Flyvestation Skrydstrups nye F-35 Campus

Flyvestation Skrydstrup er blevet udvidet med et bygningskompleks med en hovedbygning samt hangaretter til de nye F-35 fly. Hovedbygningen indeholder nye undervisnings-, kontor- og velfærdsfaciliteter og specialværksteder til flyvedligeholdelse. De 22 sammenhængende hangaretter er fordelt på 2 bygninger og fungerer som garage og værksted for flyene.

Omkring 800 medarbejdere får deres daglige gang i det 35.000 kvm store F-35 Campus, og derfor skal sikkerheden også være i top. UniPoint har i samarbejde med Kemp & Lauridsen i Vejle, projekteret, leveret og installeret sikkerhedsbelysning i den nye hovedbygning.

Sikkerhedsbelysningen i den store flybase er projekteret med et centralt nødstrømsanlæg, der forsyner de ca. 300 henvisnings- og panikarmatur, som er monteret på basen.

Systemet er med enkeltovervågning og automatisk adressering, hvilket gør installationen enkelt, og derfor er evt. fejladresseringer totalt bortelimineret.

Det betyder, at anlægget overvåger alle armaturer individuelt, hvilket gør det nemt at overvåge, at systemet altid er funktionsdygtigt. Dette sparer også tid og ressourcer under de lovkrævende eftersyn og service.

Det nye F-35 Campus blev indviet i september 2023, og de første af de nye F-35 fly er ankommet til Campus, og resten af de 27 kampfly vil blive leveret af flere omgange frem til 2027.

Sikkerhedsbelysning til Campus F-35
Foto: Forsvaret
Sikkerhedsbelysning til Campus F-35
Foto: Forsvarsministeriet
Flyvestation Skrydstrups nye F-35 Campus
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.