Nødsignal skilt

Nødsignal skilt

Nødsignal skilt

Til det samlede frostrums-alarmanlæg kan der også leveres gult nødsignal skilt. Skiltet har en kort og præcis vejledning i tilfælde af alarm. “Når alarmen lyder skal køle- og fryserum efterses og hjælp skal bringes den nødstedte. Alarmen stoppes fra den kontakt hvorfra der er alarmeret”. Se det fælles datablad for frostrumsalarm.