Universitetshospital Aarhus

Det Nye Universitetshospital i Aarhus er ikke bare Danmarks største bygning, men har også landets største og mest sofistikerede sikkerhedsbelysningssystem

Aarhus Universitetshospital er med sine samlede knap 600.000 m2 både Danmarks største bygning og Nordeuropas største hospital.
Hospitalet er pt i den afsluttende fase, og her har UniPoint installeret i etaper det, der er landets mest sofistikerede og komplekse nødbelysningssystem. Systemet består af komponenter fra ABB Kaufel.

“Folk forestiller sig ikke, at sikkerhedsbelysning er særligt avanceret, men dette er en af de mest avancerede systemer på markedet, og denne installation er en af de mest komplekse, der nogensinde er installeret, fortæller Torben Lohse fra UniPoint.

Ingen panik

ABB Kaufel-systemet består af fire hovedcentralanlæg, der er koblet til energiforsyningen og har batteribackup, samt over 400 understationer, der typisk er monteret i eltavlerummene i de enkelte bygninger på hospitalet. Understationerne måler ved hjælp af spændingsovervågningsmoduler på de respektive lysgrupper. Ved udfald aktiveres belyste skilte, der viser vej til nærmeste flugtvej, samt en række såkaldte ”panikarmaturer”, der kun tændes under nøddrift.

Universitetshospital i Aarhus

Der er en lang række lovmæssige krav til sikkerhedsbelysning, men funktionen er i bund og grund, at sikkerhedsbelysning gør det muligt at rømme bygningen, uden at der opstår panik, hvis strømmen går, og den almindelige belysning slukker, forklarer Torben Lohse.

Nem installation

Selvom systemet er meget komplekst, gør den decentrale struktur, at det er relativt simpelt at installere.

“Den decentrale struktur sparer plads og giver færre kabler og kortere kabelveje. Og når hovedcentralen er monteret som det første, kan der delidriftsættes på de enkelte etager, forklarer Torben Lohse.

Virtuel inspektion

For at opfylde myndighedskravene til inspektion af systemet er det udstyret med en visualiseringssoftware, der giver teknikerne nem mulighed for fejlfinding.

Brandmyndighederne kræver daglig, visuel inspektion, men hvis du vil gøre det i en bygning på knap 500.000 kvadratmeter, skal du have spist godt hjemmefra og huske at tage madpakke med. I stedet gør vi det nu via softwaren, spøger Torben Lohse.

På det samlede hospitalet er der for nuværende mere end 5.500 sikkerhedsbelysnings-armaturer installeret, og flere kommer løbende til. I hver enkelt er der monteret et intelligent armaturmodul, der overvåger driften og er tilkoblet softwaren.

Central anlæg

Uden visualiseringssoftwaren ville det ifølge UniPoint kræve tre til fire elektrikere at udføre det daglige eftersyn.

Og som overbygning på visualiseringssoftwaren, der som standard er bygget til drift på en almindelig pc, er der efter krav fra regionens it-afdeling blevet modificeret til at kunne driftes på en virtuel server.

En løsning, som nok ikke er set før nogetsteds, så også her er systemet i en liga for sig.

De 7 hovedcentralanlæg har hver en CPU og kommunikerer med over 400 understationer, der er fordelt ud over hele Det Nye Universitetshospital.

Torben Lohse
Universitetshospital Aarhus
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.