Sikkerhed er en kunstform, og vi kender kunsten af at skabe sikkerhed

Sikkerhed er en kunstform, og vi kender kunsten af at skabe sikkerhed

Sikkerhedsbelysning skal være tilgængelig overalt for at dække borgernes/brugernes sikkerhedsbehov i byggerier, hvor BR18 kræver dette.

Dets vigtigste funktion er at imødekomme muligheden for evakuering i det område, de befinder sig i, under brand, svigt i almenbelysningen, ekstreme vejrfænomener oa., der kan forårsage strømsvigt og derved få lokaler og flugtveje til ellers at henligge i totalt mørke.

Forskning har vist, at ca. 30% af voksne har problemer med at bevæge sig op ad trapper i tilfælde af, at det bliver mørkt. Ligeledes er 50% af alle voksne ikke opmærksomme på evakueringsplanen for deres arbejdsplads eller den lokalitet, de befinder sig i.

Forhold der kan gå hen at blive fatale i en panik- eller brandsituation.

Sikkerhedsbelysningen er en ”redningsplanke” i tilfælde af strømsvigt om natten eller i lokaliteter uden dagslysindfald. I den halve til hele time sikkerhedsbelysningen skal virke, sørges der for visuelle konditioner i flugtvejene og behørig retningsanvisning, så paniksituationer undgås, og alle kommer sikkert ud.

UniPoint … vi skaber tryghed

Sikkerhed er en kunstform
Sikkerhed er en kunstform, og vi kender kunsten af at skabe sikkerhed