Sikkerhed er en kunstform, og vi kender kunsten af at skabe sikkerhed

Sikkerhed er en kunstform, og vi kender kunsten af at skabe sikkerhed

Sikkerhedsbelysning skal være tilgængelig overalt for at dække borgernes/brugernes sikkerhedsbehov i byggerier, hvor BR18 kræver dette.

Dets vigtigste funktion er at imødekomme muligheden for evakuering i det område, de befinder sig i, under brand, svigt i almenbelysningen, ekstreme vejrfænomener oa., der kan forårsage strømsvigt og derved få lokaler og flugtveje til ellers at henligge i totalt mørke.

Forskning har vist, at ca. 30% af voksne har problemer med at bevæge sig op ad trapper i tilfælde af, at det bliver mørkt. Ligeledes er 50% af alle voksne ikke opmærksomme på evakueringsplanen for deres arbejdsplads eller den lokalitet, de befinder sig i.

Forhold der kan gå hen at blive fatale i en panik- eller brandsituation.

Sikkerhedsbelysningen er en ”redningsplanke” i tilfælde af strømsvigt om natten eller i lokaliteter uden dagslysindfald. I den halve til hele time sikkerhedsbelysningen skal virke, sørges der for visuelle konditioner i flugtvejene og behørig retningsanvisning, så paniksituationer undgås, og alle kommer sikkert ud.

UniPoint … vi skaber tryghed

Sikkerhed er en kunstform
Sikkerhed er en kunstform, og vi kender kunsten af at skabe sikkerhed
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.