Sikkerhed gennem samarbejde

Sikkerhed gennem samarbejde
Vi hjælper jer igennem det lovkrævede eftersyn af sikkerhedsbelysning

Folketinget har med bygningsreglementet 2018 (BR18) stillet krav om, at alle lovbestemte sikkerhedsbelysningsanlæg (nød & panikbelysning) skal efterses, kontrolleres og efterfølgende dokumenteres med faste definerede intervaller.

Det betyder, at der med fastlagte intervaller enten skal føres tilsyn eller udføres kontrol iht. BR18 kapitel 7 eller Europanorm EN50172.

I forbindelse med opførelsen af bygninger med centralanlæg er der typisk installeret  følgende komponenter:

⚪️ Centralt 230 V nødstrømsanlæg
⚪️ Henvisningsarmaturer (“UD” lamper)
⚪️ Panikarmaturer
⚪️ Brandsikker installation

Ligeledes er der installeret spændingsovervågnings-moduler i jeres el-tavler, som overvåger lysgrupper og giver signal til nødstrømsanlægget, hvis der er fejl i installationen.

For jer betyder det helt konkret, at I skal drage omsorg for, at disse eftersyn/tilsyn og kontroller bliver udført og ført i logbog.

UniPoint kan hjælpe jer med service

UniPoint  vil derfor gerne tilbyde at lave det krævede årlige eftersyn i samarbejde med jeres daglige el-installatør. UniPoint efterser og afprøver det centrale anlæg og installatøren efterser installationen og armaturerne. 

UniPoint udfærdiger og fremsender efterfølgende elektronisk en drift-, kontrol- & vedligeholdelses-rapport til jer.

Gennem samarbejdet med installatøren og jer forpligter UniPoint sig til, at der altid er et funktionsdueligt anlæg, som loven kræver. Vi kalder det “Sikkerhed gennem forpligtende samarbejde”.

En positiv følge af at få efterset og testet jeres anlæg er, at levetiden på komponenterne forlænges og derved reduceres jeres drift- og vedligeholdelses-omkostninger.

Ønsker i en uddybning af, hvad UniPoints serviceafdeling kan gøre for jer, så kontakt Michael T. Nielsen, som er klar til at hjælpe på telefon 9717 5777.

Sikkerhed-knap
Sikkerhed gennem samarbejde