Sikkerhed gennem samarbejde

Sikkerhed gennem samarbejde
Vi hjælper jer igennem det lovkrævede eftersyn af sikkerhedsbelysning

Folketinget har med bygningsreglementet 2018 (BR18) stillet krav om, at alle lovbestemte sikkerhedsbelysningsanlæg (nød & panikbelysning) skal efterses, kontrolleres og efterfølgende dokumenteres med faste definerede intervaller.

Det betyder, at der med fastlagte intervaller enten skal føres tilsyn eller udføres kontrol iht. BR18 kapitel 7 eller Europanorm EN50172.

I forbindelse med opførelsen af bygninger med centralanlæg er der typisk installeret  følgende komponenter:

⚪️ Centralt 230 V nødstrømsanlæg
⚪️ Henvisningsarmaturer (“UD” lamper)
⚪️ Panikarmaturer
⚪️ Brandsikker installation

Ligeledes er der installeret spændingsovervågnings-moduler i jeres el-tavler, som overvåger lysgrupper og giver signal til nødstrømsanlægget, hvis der er fejl i installationen.

For jer betyder det helt konkret, at I skal drage omsorg for, at disse eftersyn/tilsyn og kontroller bliver udført og ført i logbog.

UniPoint kan hjælpe jer med service

UniPoint  vil derfor gerne tilbyde at lave det krævede årlige eftersyn i samarbejde med jeres daglige el-installatør. UniPoint efterser og afprøver det centrale anlæg og installatøren efterser installationen og armaturerne. 

UniPoint udfærdiger og fremsender efterfølgende elektronisk en drift-, kontrol- & vedligeholdelses-rapport til jer.

Gennem samarbejdet med installatøren og jer forpligter UniPoint sig til, at der altid er et funktionsdueligt anlæg, som loven kræver. Vi kalder det “Sikkerhed gennem forpligtende samarbejde”.

En positiv følge af at få efterset og testet jeres anlæg er, at levetiden på komponenterne forlænges og derved reduceres jeres drift- og vedligeholdelses-omkostninger.

Ønsker i en uddybning af, hvad UniPoints serviceafdeling kan gøre for jer, så kontakt Michael T. Nielsen, som er klar til at hjælpe på telefon 9717 5777.

Sikkerhed-knap
Sikkerhed gennem samarbejde
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.