Når krav til sikkerhedsbelysning også gælder i renrum

Når krav til sikkerhedsbelysning også gælder i renrum

ISO-standarden 14644-1-4 definerer et renrum som:

”Et rum, hvor koncentrationen af luftbårne partikler kontrolleres og klassificeres, og som er designet, konstrueret og drives på en måde, der kontrollerer tilførsel, dannelse og tilbageholdelse af partikler i rummet. Andre relevante fysiske parametre kan også kontrolleres efter behov, f.eks. temperatur, fugtighed, tryk, vibration og elektrostatik.”

Her er det bl.a. også meget vigtigt at selve renrummet er bygget med de rigtige materialer, som ikke genererer forurenende stoffer og er lette at rengøre.

I sådanne renrum kan der også være krav til sikkerhedsbelysning, sådan at flugtveje er korrekt henvist og oplyst.

Vi har nu to special armaturer, som opretholder kravene for renrum ifølge ISO 14644-1. Et planforsænket henvisningsarmatur med glatte overflader og et alment belysningsarmatur, som samtidig kan bruges som panik armatur, så der ikke skal monteres unødige produkter i renrummet.

Disse renrum kan f.eks. være i sundhedssektoren, (hospitaler, operationsstuer, intensivafdelinger, ambulancer, osv.), medicinalindustrien, biovidenskab, mikroelektronikproduktion eller fødevareindustrien.

 

Sikkerhedsbelysningsarmaturer til renrum

De to armaturer til renrum er begge designet med rene linjer og minimale sprækker, der letter rengøringen og med høj tæthedsklasse.

Victor er et henvisningsarmatur med læseafstand på 25 meter. Armaturet kan planforsænkes og er velegnet til montering i vægtykkelser på mere en 50 mm. Victor er klassificeret ISO 5 til brug i rene områder i overensstemmelse med ISO 14644-1.

Odis er et alment belysningsarmatur, der kan anvendes som panik armatur. Armaturet tilsluttes ved hjælp af ADELS stik uden behov for at åbne armaturet, hvilket sikre hurtig montering og lave omkostninger til installation. Odis er et meget alsidigt armatur, der kan fås i mange forskellige varianter, bl.a. kan der vælges lumenpakker fra 2800-9800 lm. Armaturet fås i kvadratisk og rektangulær model, og i mange forskellige størrelser tilpassede forskellige loftstyper, bl.a. metallofter, demonterbare lofter og gipspladelofter. Derudover kan der vælges mellem 5 forskellige glastyper, alt efter krav til styrke og holdbarhed. Odis er klassificeret ISO 4-9 alt efter variation.

Ønsker du at vide mere, står vi selvfølgelig til rådighed med yderligere informationer og rådgivning. Vi kan træffes på 97175777 eller mail@unipoint.dk

Sikkerhedsbelysning til renrum
Når krav til sikkerhedsbelysning også gælder i renrum
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.