Skolecenter Jetsmark

Skolecenter Jetsmark

Det nybyggede skolecenter samler to eksisterende skoler og skal være med til at udvikle lokalområdet og skabe sammenhæng mellem de tre byer Pandrup, Kaas og Moseby. Skolen er med 3 spor fra 0.-9. klasse med integreret SFO og førskoleelever. Skolen er til 700 elever og 100 medarbejdere og er designet som et samlingssted for lokalsamfundet også uden for skoletiden.

UniPoint har i samarbejde med Lytzen A/S projekteret, leveret og idriftsat sikkerhedsbelysningen i det 8500 kvm store byggeri.

Sikkerhedsbelysningen består af et fuldt adresserbart centralanlæg, der forsyner 54 henvisningsarmaturer og 95 panikarmaturer. Alle armaturer er med indbygget armaturmodul, der gør, at centralanlægget kan enkeltovervåge samtlige armaturer. Ligeledes gør brugen af denne teknologi, at drifts- og vedligeholdelsesudgifter er på et minimum.

Skolecenter Jetsmark er bygget som fire selvstændige bygningsdele, der er bygget sammen via brede sammenbygninger. Hovedbygningen med hovedindgang og det store skoletorv er samlingspunktet mellem bygningerne, hvor kontorer og arbejdsrum er placeret langs de lange gange, der kobler bygningerne sammen.

Der er anvendt panikarmaturer med line-linse i gangarealerne og panikarmaturer med zone-linse i de åbne områder, og der er monteret projektører udenfor alle nødudgangsdøre. Derved er den korrekte belysning af flugtvejen igennem hele bygningen og ud ad sidste flugtvejsdør sikret.

Der er anvendt et alsidigt henvisningsarmatur, som både kan bruges som enkeltsidet og dobbeltsidet henvisning. Samtidig er der anvendt et 4-sidet kubeformet henvisningsarmatur i de helt åbne områder, hvor flugtvejen skal kunne ses fra alle sider.

Skolecenter Jetsmark - luftfoto
Fotos: NCC/Johny Kristensen
Skolecenter Jetsmark - gang
Skolecenter Jetsmark - skolekøkken
Skolecenter Jetsmark - garderobe
Skolecenter Jetsmark
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.