Twister S1 – Batterigenerator

TWISTER S1 – Batterigenerator
Fra nedbrud til normal operation på under ét sekund!

UniPoint kan nu for første gang på det danske marked præsentere den reelle afløser for en dieselgenerator

Sikker forsyning til alle formål
Twister S1 er en universal og centralt baseret nødforsyning. Systemet står i aktiv dvaletilstand, så længe din normale forsyning er intakt og fejlfri, men det øjeblik forsyningen svigter, selv ved korte udfald, vil systemet overtage forsyningen og være fuldt operationelt på under et sekund. Systemet kan leveres i størrelser fra 10 – 300 KVA og projekteres til at nødforsyne den tilsluttede effekt i op til 3 timer.

Spændingssvigt og fejl i bygningens forsyningsspænding forsaget af f.eks. brand er en potentiel farlig og omkostningstung situation. Selv ved korte udfald kan det have en alvorlig negativ indflydelse på menneskers helbred eller være direkte livstruende. Det kan også have store økonomiske konsekvenser. Derfor er det ekstremt vigtigt at have en pålidelig og hurtig nødforsyning.

Nødgeneratoren kan forsyne
– Brandmands-elevatorer
– Røg- og varmeventilationssystemer
– Brandspjæld og branddøre
– Brandalarmeringsanlæg
– Ventilationssystemer
– Nødbelysning
– Talevarsling
– Sprinklerpumper
– Systemer til slukningsvand (trykforøgelsessystemer)
– Jernbanesignalanlæg
– Produktionsanlæg
– Sikre beredskabets indsats

Tests og automatisk dokumentation
De lovkrævende funktions- og kapacitetstests kan startes automatisk eller manuel og kan nemt konfigureres og tilpasses individuelt. Systemet har separat meddelelses- og alarmhukommelse og automatisk lagring af al dokumentation. Batterigeneratoren har et brugervenlig display med berøringsskærm, hvor bl.a. den digitale visning af batteristrøm og spænding muliggør en mere præcis vurdering og tidligere opdagelse af fejl, der forlænger batteriets levetid.

Batterigenerator erstatter dieselgenerator – og miljøet er den store vinder
En af de helt store fordele ved batterigeneratoren kontra dieselgeneratoren er, at der ikke er behov for dieselrum eller udstødningssystem. Det er derfor meget pladsbesparende og risikoen for brandspredning omkring brændstoftanken er elimineret. Systemet er fuldautomatisk og ekstrem støjsvag. Både drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne er betydeligt mindre, bl.a. er der ingen logistisk komplicerede tankninger. Samtidig er miljøforanstaltninger som f.eks. gulvisolering og sodpartikelfiltre helt unødvendige, da anlægget er helt uden udstødningsgasser og skadelige partikler takket være det elektriske drev. Batterigeneratoren har maksimal funktionssikkerhed selv ved minusgrader.

Langsigtede omkostningsbesparelser
Der er væsentlige besparelser på drifts- og vedligeholdelsesomkostninger:

– Forenklet inspektion takket være automatiske test
– Hurtigere fejlfinding takket være velforberedte oplysninger
– Automatisk dokumentation

 Ønsker du en uddybning af systemets store fordele og hvor du kan anvende det, så kontakt UniPoint A/S, Torben Lohse på  tlo@unipoint.dk eller på 9627 7800

Twister batterigenerator i skab
Twister batterigenerator i skab åben
Twister batterigenerator
Twister S1 – Batterigenerator
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.