Service på teknisk udstyr er en klog investering

Service på teknisk udstyr er en klog investering

UniPoint tilbyder servicekontrakt på brandtekniske anlæg og installationer

I forlængelse af ønsket om en bæredygtig og CO₂-neutral verden har man i Danmark fokus på affaldshierarkiet. Princippet her er, at forebyggelse af affaldsgenerering (f.eks. ved vedligehold eller genbrug) skal prioriteres højest, og bortskaffelse skal prioriteres lavest.

Udskifter du også udstyr der sagtens kunne levetidsforlænges?

Et hovedelement i denne beslutning er et større fokus på vedligehold og reparation, så produkter lever længere, og man undgår kassation samt eventuelt efterfølgende bortskaffelse.

Hos Unipoint har vi stor fokus på at rådgive om og projektere anlæg med lang levetid og med produkter, som også kan levetidsforlænges.

Vi tilstræber ligeledes, hvor det giver mening, at levetidsforlænge gennem typisk en teknologi-opdatering af eksisterende produkter, så det meste af produktet genanvendes og derved undgås at opsætte nye produkter, hvor de eksisterende sagtens kunne bruges i mange år endnu.

Vi holder liv i dine anlæg og mindsker dine omkostninger

Vi bygger bro mellem nutiden og fremtiden ved at løse fremtidens udfordringer med nutidens teknologier. Dette gør vi med vores store know-how på området samt en bred vifte af direkte anvendelige teknologier, som med det samme giver dig som kunde et udbytte. Det være sig energibesparelse, bedre CO₂-regnskab for virksomheden og væsentligt længere levetider, for bare at nævne nogle få, men også tidsbesparelse ifm. driften samt besparelse på vedligeholdelseskontoen.

Høj kvalitativ service på brandtekniske anlæg og installationer

Hos UniPoint har vi fokus på høj kvalitativ service og kan tilbyde den BR18 lovregulerede service på brandtekniske anlæg og installationer.

Ved at lade UniPoint servicere dine anlæg med faste intervaller findes evt. truende tekniske fejl, så nedetid/produktionsstop undgås, levetider på anlæg forlænges og vedligeholdelses-/ reparationsomkostninger mindskes betydeligt.

Læs mere om UniPoints  landsdækkende service

Læs også UniPoints nyhed om “Din tekniske livsforsikring”

Yderligere information: www.unipoint.dk, tlf. 9717 5777

service-produkt-forlængelse
service-fremtid
service-genbrug-tastatur
Service på teknisk udstyr er en klog investering
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.