Skal du være klar til LED?

Skal du være klar til LED?

Forbud mod lysstofrør gælder også for sikkerhedsbelysning

Pr. 24. august 2023 er der i EU besluttet et forbud mod produktionen af T5 og T8 rør. Ja faktisk for alle lyskilder indeholdende kviksølv. Det får også en direkte indflydelse på rigtig mange ældre og eksisterende sikkerhedsbelysningsanlæg. Anlæg hvor både henvisningsarmaturer (UD lamper) og panikbelysning er monteret med 4, 6 eller 8 W, T5 lineære lysstofrør.

Unipoint har de nye teknologier
Energistyrelsen opfordrer nu alle kommuner og virksomheder til at planlægge og udfører konvertering til LED teknologien. Unipoint har de nye teknologier til at kunne ombygge dine eksisterende armaturer, så de vel at mærke overholder loven og gældende EU-direktiver.

Udskiftning af lysstofrør i sikkerhedsbelysning

Universal LED indsats til nem konvertering
LED indsats universal U16 er beregnet til hurtig og omkostningseffektiv konvertering af 6 og 8W T5-rør til energibesparende lysdioder. LED lyskilden er nem at montere ved brug af de eksisterende G5-stik. LED indsatsen kan fås til både panik- og henvisningsarmaturer og til både centralstyrede og selvforsynende armaturer. Læs meget mere om konverteringskittet her: https://unipoint.dk/led-indsats-universal-u16/

Med denne type konverteringskit opnås den højeste sikkerhed, da de gamle rørs sokler ikke er spændingsførende men kun, efter ombygningen, bruges som holdere for den nye lyskilde.

Om-konvertering, miljø og økonomi
Hos Unipoint forsøger vi i tråd med vores virksomheds CSR-strategi at genbruge så meget og så mange af de eksisterende armaturer som muligt, og hvor det i økonomisk, teknologisk, levetids- og miljømæssigt perspektiv giver mest mening.
En sådan om-konvertering er der selvfølgelig en vis investering i, men denne investering tjenes hurtigt hjem, da de fleste eksisterende armaturhuse genbruges, der er mindre energiforbrug og meget længere levetider.
Derudover spares der også på serviceomkostningerne, da der ikke med jævnlige mellemrum skal bruges teknikertimer på at udskifte udbrændte lysstofrør.
Endnu en positiv sidegevinst ved en sådan om-konvertering er, at personsikkerhedsniveauet øges generelt, de disse nye enheder er væsentligt mere driftsstabile og har indbygget automatisk selvtest.

Læs mere om de forskellige konverteringsmuligheder fra lysstofrør til led her: https://unipoint.dk/fra-lysstofroer-til-led/

Rådgivning
Står du med et ældre anlæg så tag endelig kontakt til os for en rådgivende samtale om muligheder, løsninger og økonomi på mail@unipoint.dk eller tlf. 9717 5777.
Vi kommer selvfølgelig gerne ud og gennemgår din installation og kommer med konkrete forslag til konvertering og forbedringer.

Finansiering
Står du med et større anlæg, hvor du ikke lige kan finde økonomien på drift eller investeringsbudgettet, står vi gerne med den totale finansiering af projektet, så du kan få fordelt udgiften ud over 12, 24, 36 eller 48 måneder.

Skal du være klar til LED?
FN verdensmål nr. 12

Verdensmål 12

Vi vil aktivt reducere brugen af emballage i vores forsendelser med +50% samt anvende certificerede bæredygtige emballageformer i fremtiden (FSC certificeret). Vi sigter efter en total udfasning af plastik fra både vores leverandører samt internt i virksomheden men vil når det er nødvendigt bruge bionedbrydelige poser som alternativ.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til at anvende certificerede bæredygtige emballageformer og arbejde hen imod en signifikant reduktion af emballagemængder ifm. produkter og forsendelse.

FN verdensmål nr. 7

Verdensmål 7

Vi vil mindske vores energiforbrug i virksomheden gennem bla. udskiftning til nye og energieffektive belysningsarmaturer, energieffektiv IT-udstyr samt effektiv og automatisk styring af vores varme.

Ligeledes vil vi købe ”Grøn strøm” så vores bidrag kan være med til at fremme forskning, udvikling og implementering af grønne energiformer.

UniPoint vil også aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske energi-forbruget i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre energiforbrug under fremstilling.

FN verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Vi vil mindske forbruget af vand i virksomheden samt aktivt påvirke vores samarbejdspartnere og leverandører til også at mindske forbruget af vand i produktionerne, ved valg af produkter og emballage der kræver mindre vandforbrug under fremstilling.